Varstvo podatkov

Pričujoči pravilnik o varovanju osebnih podatkov ponuja vpogled v to, kako se vaši podatki beležijo in obdelujejo.

 

S spodnjimi informacijami želimo opisati način obdelave vaših osebnih podatkov in vaše pravice po zakonodaji o varstvu podatkov. Natančni podatki, ki so obdelani, in način, na katerega so uporabljeni, bodo odvisni od zahtevanih ali dogovorjenih storitev.

 

1. Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov in s kom lahko stopim v stik?

 

Kontaktni podatki: 

GRENKELEASING d.o.o.

Verovškova ulica 64A

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 582 62 00
Faks:+386 1 582 62 63  

 

Lahko se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov na naslov: 

GRENKELEASING d.o.o.

Pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov

Verovškova ulica 64A

1000 Ljubljana

Elektronski naslov: [email protected]

 

2. Katere vire in podatke uporabljamo? 

 

Osebne podatke, ki nam jih posredujejo naše stranke, obdelujemo kot del našega poslovnega odnosa. Če je to potrebno za zagotavljanje naše storitve, prav tako obdelujemo osebne podatke, ki jih lahko pridobimo iz javno dostopnih virov (npr. seznami dolžnikov, kataster, poslovni register in združenja, mediji, svetovni splet) ali ki nam jih pošljejo prodajni partnerji ali druge tretje osebe (npr. komercialna bonitetna agencija). 

 

Pomembni osebni podatki vključujejo:

 • Osebni podatki (ime, naslov, datum rojstva, kraj rojstva in državljanstvo)
 • Kontaktni podatki (telefonska številka, elektronski naslov)
 • Identifikacijski podatki (npr. identifikacijska številka na osebnem dokumentu)
 • Podatki za preverjanje pristnosti (npr. vzorec podpisa)
 • Podatki o naročilu (npr. plačilni nalog)
 • Podatki o izpolnjevanju naših pogodbenih obveznosti (npr. podatki o prodaji iz plačilnega prometa)
 • Podatki o vašem finančnem stanju (npr. podatki o kreditni sposobnosti, podatki o bonitetni oceni, vir sredstev)
 • Podatki o oglaševanju in prodaji (vključno z rezultati oglaševanja), podatki o dokumentaciji (npr. zapisniki posvetov)
 • in drugi podatki, primerljivi z zgoraj omenjenimi kategorijami.

 

3. Zakaj obdelujemo vaše podatke (namen obdelave) in na kakšni pravni osnovi? 

 

Osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne evropske uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in določili slovenskega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1): 

 

a. Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (člen 6(1) (b) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov) 

 

Podatki se obdelujejo z namenom zagotavljanja storitev v okviru izvajanja pogodb s strankami ali za izvajanje ukrepov na zahtevo strank pred sklenitvijo pogodbe. Namen obdelave podatkov lahko vključuje, vendar ni omejen na, analizo potreb, svetovanje in izvajanje transakcij. Nadaljnje podrobnosti o namenih obdelave podatkov si lahko ogledate v ustreznih pogodbenih dokumentih in določilih in pogojih. 

 

b. V okviru uravnoteženja interesov (člen 6(1)(f) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov)

 

Če je potrebno, obdelujemo vaše podatke preko dejanske izpolnitve pogodbe, za zaščito naših legitimnih interesov ali interesov tretjih oseb, zlasti: 

 

 • Posvetovanje in izmenjava podatkov s kreditnimi agencijami za ugotavljanje kreditnega tveganja ali tveganja neplačila
 • Za preučitev možnih kreditnih tveganj in tveganja neplačil ter za preprečevanje kaznivih dejanj posredujemo podatke o vlogi in prijavitelju, podatke, shranjene o vas, če smo verodostojno izkazali svoj zakoniti interes.
 • Pravna podlaga teh prenosov so člen 6(1)(a), člen  6(1)(b) in člen 6(1)(f) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Prenosi na podlagi člena 6 (1)(f)  Splošne uredbe EU o varstvu podatkov se lahko opravijo le na način, ki je potreben za zaščito naših legitimnih interesov ali interesov tretjih oseb, če ti interesi ne odtehtajo interesov ali temeljnih pravic in svoboščin posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki posameznika, ki zahteva varovanje osebnih podatkov.
 • Izmenjava podatkov s kreditnimi biroji služi tudi izpolnjevanju zakonskih obveznosti za izvajanje preverjanja kreditne sposobnosti strank.
  Kreditne agencije obdelajo pridobljene podatke in jih tudi uporabijo za profiliranje (točkovanje), da zagotovijo svojim izvajalcem v Evropskem gospodarskem prostoru in v Švici ter, če je primerno, v drugih tretjih državah (če obstaja odločitev o ustreznosti s strani Evropske komisije) informacije, ki med drugim omogočajo pripravo ocene kreditne sposobnosti fizičnih oseb.
  Podrobne informacije v skladu s 14. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov o dejavnostih kreditnih agencij za posamezne kreditne agencije najdete na naslednjih povezavah:
  - Creditreform d.o.o. Ljubljana na spletni povezavi www.e-creditreform.si.
  - Bisnode d.o.o. na spletni povezavi www.bisnode.si.
 • Pregled in optimizacijo postopkov analize potreb za neposreden stik s strankami
 • Optimizacija in zasnova spletnega mesta na podlagi potreb strank
 • Oglaševanje ali tržne in mnenjske raziskave, če niste nasprotovali uporabi vaših podatkov
 • Uveljavljanje pravnih zahtev in obramba v pravnih sporih
 • Zagotavljanje varnosti IT in varovanje operacij IT v našem podjetju
 • Preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj
 • Video nadzor za varstvo domicilnih pravic ter zbiranje dokazov v primerih ropa in goljufij
 • Ukrepi za varnost v stavbah in obratih (npr. nadzor dostopa)
 • Ukrepi za varovanje domicilnih pravic
 • Ukrepi za upravljanje podjetij in nadaljnji razvoj storitev in izdelkov
 • Zagotavljanje kakovosti za optimizacijo notranjih poslovnih procesov

 

c. Na podlagi vašega soglasja (člen 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov

 

V kolikor ste nam dali soglasje/privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene (npr. razkritje podatkov znotraj skupine GRENKE ali analiza podatkov plačilnih transakcij za tržne namene), je zakonitost te obdelave zagotovljena na podlagi vaše privolitve. Soglasje lahko kadar koli prekličete. To velja tudi za preklic privolitev, ki so bili izdane pred uveljavitvijo Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, tj. pred 25. majem 2018. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost podatkov,  obdelanih do preklica.

 
d. Na podlagi zakonskih zahtev (člen 6(1)(c) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov), legitimnih interesov (člen 6(1)(f) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov) ali javnega interesa (člen 6(1)(e) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov).

 
Poleg tega moramo izpolnjevati različne zakonske obveznosti, tj. zakonske zahteve (npr. zakon o preprečevanju pranja denarja in davčna zakonodaja). Razlogi za obdelavo podatkov vključujejo, vendar niso omejeni na, preverjanje kreditne sposobnosti, preverjanje identitete, preprečevanje goljufij in pranja denarja, izpolnjevanje obveznosti revizije davkov in poročanja ter ocenjevanje in upravljanje tveganj.

 

Osebni podatki se shranjujejo v skladu z zakonskimi obveznostmi in so kasneje izbrisani.

 

4. Kdo prejme moje podatke?

 

V naši organizaciji so oddelki, ki dobijo dostop do vaših podatkov, saj jih potrebujejo za izpolnitev naših pogodbenih in zakonskih obveznosti. Tudi naši ponudniki storitev in njihovi zastopniki lahko v te namene dostopajo do vaših podatkov. To so podjetja iz kategorij finančnih storitev, IT storitev, logistike, tiskarskih storitev, telekomunikacij, izterjave dolgov, svetovanja, ter prodaje in trženja.

 

V zvezi z razkritjem podatkov prejemnikom zunaj našega podjetja, lahko razkrijemo podatke o vas samo v primeru, da je to zakonsko nesporno ali če ste nam dali svoje soglasje za to. Pod temi pogoji so lahko prejemniki osebnih podatkov na primer:

 • Javni organi in institucije (npr. davčni organi in organi kazenskega pregona), če za to obstaja zakonska ali uradna dolžnost.
 • kreditne in finančne institucije ali
 • druge primerljive institucije, kamor posredujemo vaše osebne podatke v času našega poslovnega sodelovanja z vami (odvisno od pogodbe, npr. korespondenčne banke, kreditne agencije).
 • Druga podjetja v skupini GRENKE
 • ki izvajajo postopek nadzora tveganj zaradi zakonske ali uradne zahteve. 

 

Drugi prejemniki podatkov so lahko tisti, katerim ste dali soglasje za posredovanje vaših podatkov.

 

5. Ali se podatki posredujejo tretji državi ali mednarodni organizaciji?

 

Posredovanje podatkov v organe v državah zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države) poteka v primeru, da

 

 • je to potrebno za izvajanje vaših naročil (npr. plačilnih nalogov),
 • je to zakonsko predpisano (npr. za izpolnjevanje obveznosti davčne zakonodaje) ali
 • ste nam za to dali vaše soglasje.

 

6. Kako se obdelujejo moji podatki na spletni strani?

 

Če ni drugače določeno, na naši spletni strani obdelujemo vaše podatke, da bi ali ukrepali glede vaše zahteve (člen 6(1)(b) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov) ali zaradi naših zakonskih interesov (člen 6(1)(f) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov), na naslednji način:

 

a. Podatki o uporabi

 

Vsakič, ko dostopate do strani in datoteke, ta postopek samodejno shrani splošne podatke v dnevniško datoteko. Podatki se shranjujejo izključno za sistemske in statistične namene ali za, v izjemnih okoliščinah, prijavo kaznivih dejanj.

 

Te podatke uporabimo, da bi izboljšali spletne strani in vam predstavili vsebino, ki vas najbolj zanima na različnih spletnih mestih in različnih napravah. Kot del tega postopka se podatki o uporabi v nobenem primeru ne povezujejo z osebnimi podatki. Če se odločite, da nam boste posredovali svoje podatke, bodo ti podatki med postopkom vnosa optimalno varnostno kopirani. Enako velja za shranjevanje v našem sistemu. Iz varnostnih razlogov hranimo vaš IP naslov. Do tega je mogoče dostopati v primeru zakonitega interesa.

 

Vaše zgodovine brskalnika ne shranimo. Podatki niso posredovani tretjim osebam ali kako drugače ocenjeni, razen če za to obstaja zakonska obveznost.

 

Natančneje, ob vsakem dostopu se shrani naslednji podatkovni zapis:

 

 • Uporabljena naprava
 • Ime datoteke, do katere dostopate
 • Datum in čas dostopa
 • Časovni pas
 • Prenesena količina podatkov
 • Poročilo o uspešnosti dostopa
 • Opis vrste uporabljenega spletnega brskalnika
 • Uporabljen operacijski sistem
 • Stran, obiskana pred tem dostopom
 • Ponudnik
 • IP naslov uporabnika
   

b. Kontaktni obrazci

 

Da bi lahko zagotovili najboljše možne nasvete in odgovor na zahtevo, poslano preko naših kontaktnih obrazcev, bo podjetje, ki je v okviru skupine najbolj primerno za podajo odgovora na vašo zahtevo in je identificirano glede na vprašanje o vašem posebnem interesu na vrhu strani. Če vzpostavite stik z nami (npr. s pomočjo kontaktnega obrazca), bomo shranili vaše podatke za namene obdelave vaše zahteve (člen 6(1)(b) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov) in morebitne nadaljnje korespondence z vami.  Dodatne informacije o skupnem nadzoru lahko dobite tako, da pošljete elektronsko pošto na varovanjepodatkov@grenke.si.

 

Če se na kontaktnem obrazcu izrecno strinjate, da vas bomo kontaktirali preko elektronske pošte, telefona ali po pošti (v skladu členom 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov), podjetju GRENKELEASING d.o.o. dovolite, da vas v prihodnosti obvešča o trenutnih izdelkih in storitvah v izbrani kategoriji preko telefona, elektronske pošte ali pošte. Po prejemu vaše potrditve shranimo vaš elektronski naslov za pošiljanje novic. Poleg tega hranimo vaš IP naslov in datum vaše registracije, da bomo lahko v primeru dvoma dokazali vašo naročnino na novice. Soglasje o uporabi vaših podatkov v oglaševalske namene lahko kadar koli prekličete ali kadar koli odjavite prejeto glasilo s klikom na povezavo za odjavo, ki se nahaja v nogi prejetih novic. 
 
Če ne boste dali soglasja, bodo po obdelavi vaše zahteve vaši podatki izbrisani. Tu niso vključeni podatki, za katere obstajajo zakonske ali kako drugače predpisane zahteve shranjevanja.

 

Kontaktni obrazci so oblikovani s pomočjo sistema Eloqua ponudnika ORACLE Nederland BV, Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, PO Box 40387, 3504 AD Utrecht, Nizozemska. Za dodatne informacije o uporabi sistema Eloqua, si oglejte dodatne opombe pod točko g.
 

c. Registracija

 

Podatki, ki ste jih podali med registracijo, bodo uporabljeni samo za zagotavljanje naših storitev (člen 6(1)(b) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov).

 

Med postopkom registracije zberemo naslednje podatke:

 

 • Elektronski naslov
 • Uporabniško ime
 • Geslo
   

d. Novice

 

Na podlagi vašega soglasja (člen 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov) vas z veseljem obveščamo o najnovejših novicah v našem podjetju, ki jih prejmete v obliki glasila.

 

Če želite prejemati novice, morate vnesti svoje ime in elektronski naslov. Prav tako lahko vnesete in nam zaupate dodatne neobvezne informacije. Po tem, ko nam zaupate elektronski naslov, boste od nas na navedeni elektronski naslov prejeli elektronsko sporočilo, v katerem morate klikniti potrditveno povezavo, s katero potrdite navedeni elektronski naslov.

 

Vaše podatke bomo hranili samo za namene pošiljanja naših novic. Poleg tega hranimo vaš IP naslov in datum vaše registracije, da bomo lahko v primeru dvoma dokazali vašo naročnino na novice. Dodatno zaradi merjenja uspešnosti naših novic zbiramo podatke o tem, ali ste novice odprli, kdaj ste jih odprli in na katere povezave ste kliknili.

 

Za pošiljanje novic uporabljamo sistem Eloqua ponudnika ORACLE Nederland BV, Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, PO Box 40387, 3504 AD Utrecht, Nizozemska. Novice, poslane s pomočjo sistema Eloqua, uporabljajo tehnologijo za sledenje. Te podatke uporabljamo predvsem za to, da ugotovimo, katere teme vas zanimajo, če preberete naša elektronska sporočila in na katere povezave kliknete. Te podatke nato uporabimo za izboljšanje naših poslanih elektronskih sporočil in storitev, ki jih ponujamo, ter za povezavo z obstoječimi podatki sledenja ali profiliranju.  Vašim elektronskih sporočilom ne bomo mogli slediti, če ste privzeto onemogočili prikaz slik v svojem elektronskem poštnem programu. V tem primeru pa novice ne bodo prikazane v celoti in morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij. Če slike prikažete ročno, bo potekalo zgoraj omenjeno sledenje. Za dodatne informacije o uporabi sistema Eloqua, si oglejte dodatne opombe pod točko g.

 

Od novic se lahko odjavite kadarkoli, tako da kliknete na povezavo na dnu vaših novic.  

 

e. Uporaba piškotkov

 

aa) Splošne informacije

 

Da bi bil vaš obisk naših spletnih strani prijetnejši in omogočil uporabo določenih funkcij, na različnih straneh uporabljamo tako imenovane piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo v vašo napravo. Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, se izbrišejo po koncu seje brskanja, torej po tem, ko zaprete brskalnik (tako imenovani sejni piškotki). Drugi piškotki ostanejo v napravi in ​​nam omogočajo ponovno prepoznavanje vašega brskalnika ob naslednjem obisku (tako imenovani trajni piškotki).

 

Piškotki ne morejo dostopati do drugih datotek v vašem računalniku ali prepoznati vašega elektronskega poštnega naslova.

 

bb) Uporaba piškotkov

 

Kot večina spletnih strani, ki jih obiščete, tudi naša uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje, tako pri enkratnih kot večkratnih obiskih spletne strani. Tako lahko hitro in enostavno preklapljate med spletnimi stranmi, shranjujete konfiguracije in uporabljate zunanja orodja (na primer YouTube video posnetke), ki so na voljo preko spletne strani.

 

Piškotki so nameščeni na naši spletni strani (piškotki prve strani) ali na drugih spletnih straneh, katerih vsebina se pojavlja na naši spletni strani (piškotki tretjih oseb). Te tretje osebe (na primer Facebook) lahko nastavijo piškotke, če ste prijavljeni na njihovih straneh in obiščete našo spletno stran. GRENKE nima nobenega vpliva na nastavitve piškotkov teh spletnih strani. Za več informacij o njihovi uporabi piškotkov, obiščite spletna strani tretjih oseb.

 

cc) legitimnost shranjevanja piškotkov

 

Bistveni, funkcionalni in statistični piškotki so shranjeni na podlagi naših legitimnih interesov (člen 6(1)(f) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov) za optimizacijo in oblikovanje naše spletne strani na podlagi vaših potreb in interesov.

 

Piškotki se na podlagi vašega soglasja (člen 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov) shranijo v tržne namene. Ti piškotki so torej nastavljeni le, če uporabnik privoli v shrambo tako, da na spletni strani potrdi obvestilo o piškotkih.

 

dd) Deaktivacija in brisanje piškotkov

 

Nastavitev, ki jo izberete ob prvem obisku kot odgovor na obvestilo o piškotkih, bo shranjena. Izbrane nastavitve lahko v nastavitvah zasebnosti kadar koli prilagodite.

Pokličite nas

Obrnite se na nas prek

+386 1 582 62 00

Pon - pet 8:00 -16:00

Nastavitve zasebnosti


Ime piškotka
Namen piškotka
Čas shranjevanja
Sejni ali trajni piškotek

Bloomreach

Tehnični piškotek za izravnavo obremenitve

trajanje seje

Seja

Funkcionalni piškotki

 

Funkcionalni piškotki spletni strani omogočajo shranjevanje že vnesenih informacij (na primer želeni jezik) in uporabniku nudijo izboljšane, bolj prilagojene funkcije. Funkcionalni piškotki se na primer uporabljajo za omogočanje zahtevanih funkcij, kot je predvajanje videoposnetkov. Ti piškotki zbirajo anonimne podatke in ne morejo spremljati vaših aktivnosti na drugih spletnih straneh.

 

Ime piškotka
Namen piškotka
Čas shranjevanja
Sejni ali trajni piškotek

Bloomreach

Ti piškotki zbirajo informacije, ki se uporabljajo bodisi za sledenje interesom naših strank oziroma uporabnikov naših spletnih strani in za izboljšanje izkušenj na spletnih straneh ali za lažje razumevanje uporabe naših izdelkov in storitev.

12 mesecev

Trajni

Statistični piškotki

 

Statistični piškotki zbirajo podatke o uporabi spletne strani - na primer strani, ki jih uporabnih najpogosteje obišče in o tem, ali uporabnik pri uporabi spletne strani prejme sporočila o napaki. Ti piškotki ne shranjujejo informacij, ki bi omogočale identifikacijo uporabnika. Zbrani podatki so združeni in zato ocenjeni anonimno. Ti piškotki se uporabljajo izključno za izboljšanje delovanja spletnega mesta in s tem uporabniške izkušnje.

 

Ime piškotka
Namen piškotka
Čas shranjevanja
Sejni ali trajni piškotek

Piwik Pro

Piwik

Uporablja se za pošiljanje podatkov o napravi in uporabi spletnega mesta obiskovalca v PIWIK.

30 minut - 1 leto

Sejni in trajni piškotek

Piwik Pro

Piwik

Za ugotavljanje, če je obiskovalec namerno deaktiviral sledenje.

Neomejeno

Trajni

Piškotki, namenjeni trženju

 

Piškotki, namenjeni trženju se uporabljajo za predvajanje ciljanih oglasov, ki so pomembni za uporabnika in prilagojeni interesom uporabnika. Uporabljajo se tudi za omejitev pogostosti pojavljanja oglasa in merjenje učinkovitosti oglaševalskih akcij. Evidentirajo, ali ste obiskali spletno stran ali ne. Te informacije se lahko delijo s tretjimi osebami, kot so oglaševalci. Piškotki za izboljšanje ciljnega oglaševanja so pogosto povezani s funkcijami spletnih strani tretjih oseb.

 

 

Ime piškotka
Namen piškotka
Čas shranjevanja
Sejni ali trajni piško-tek

Facebook

Ti piškotki omogočajo vedenjsko oglaševanje in analizo Facebooka.

2 leti

Trajni

Instagram

Ti piškotki omogočajo vedenjsko oglaševanje in analizo Instagrama.

2 leti

Trajni

Google Adwords

Ti piškotki omogočajo vedenjsko oglaševanje in analizo platforme Google Adwords.

30 dni –2 leti

Trajni

LinkedIn

Ti piškotki omogočajo vedenjsko oglaševanje in analizo LinkedIna.

2 leti

Trajni

Twitter

Ti piškotki omogočajo vedenjsko oglaševanje in analizo Twitterja.

2 leti

Trajni

Bloomreach

Ti piškotki zbirajo informacije, ki se uporabljajo bodisi za sledenje interesom naših strank oziroma uporabnikov naših spletnih strani in za izboljšanje izkušenj na spletnih straneh ali za lažje razumevanje uporabe naših izdelkov in storitev.

12 mesecev

Trajni

Eloqua

Ti piškotki omogočajo vedenjsko oglaševanje in analizo v kontekstu trženja preko elektronske pošte in merjenja učinkovitosti oglaševanja preko elektronske pošte. Sledenje poteka anonimno, dokler se uporabnik ne identificira preko obrazca.

13 mesecev

Trajni

f. Analiza obsega z uporabo Piwik

 

Ob vaši privolitvi (člen 6(1)(a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov) uporabljamo Piwik, programsko opremo za statistično vrednotenje dostopa uporabnikov.

 

Pred shranjevanjem bo vaš IP naslov skrajšan. Piwik uporablja piškotke, ki so shranjeni v računalnikih uporabnikov in omogočajo analizo uporabe spletne strani. V tem primeru lahko iz obdelanih podatkov ustvari psevdonimne profile uporabnikov. Podatki, ki jih ustvari piškotek v zvezi z vašo uporabo te spletne vsebine, so shranjeni na našem strežniku in se ne posredujejo tretjim osebam. 

 

Soglasje za obdelavo podatkov lahko prekličete na naslednji način:

Nastavitve zasebnosti


g. Uporaba sistema Eloqua

 

Storitev Eloqua uporabljamo za zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne strani, za pošiljanje novic in za ustrezno optimizacijo naših storitev. Strežniki Eloqua ponudnika ORACLE Nederland BV, Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, PO Box 40387, 3504 AD Utrecht, Nizozemska, so nameščeni v EU.

 

Če ste odobrili uporabo piškotkov v namene trženja, bo Eloqua uporabil ustrezne piškotke, ki so shranjeni v vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani (v nadaljevanju vedenje uporabnika). Če ste že dostopali do spletne strani, ki uporablja sistem Eloqua, morda že imate piškotek Eloqua. Tudi če je ta piškotek nastavljen na drugih spletnih straneh, so informacije o vašem obisku na naših spletnih straneh vidne samo nam in jih ne delimo s podjetjem Oracle ali drugimi uporabniki sistema Eloqua. Prav tako tega piškotka ne moremo uporabiti za beleženje ali ogled informacij o vaših obiskih drugih spletnih strani.

 

Če med obiskom spletne strani vnesete osebne podatke (npr. v kontaktni obrazec), bodo ti podatki obdelani v skladu z vedenjem uporabnika, da bi vam ponudili vsebino na spletni strani in v naših novicah, ki je prilagojena vašim interesom, da vam lahko pošiljamo novice in informacije o našem podjetju ali naši ponudbi storitev na podlagi vaših podatkov, ki so prilagojeni vašim individualnim interesom. V ta namen je tehnično potrebno, da vaše zbrane in posredovane podatke združimo v uporabniške profile in jih ocenimo za prej omenjene namene. To naredimo interno in samo za prej omenjene namene.

 

Pravna podlaga za oceno uporabe našega spletne strani pod psevdonimom je vaše soglasje, ki ste nam ga morda posredovali med uporabo naše spletne strani.

 

Informacije, ki jih zberejo piškotki o vaši uporabi te spletne strani, se pošljejo v strežnik in tam shranijo. Sistem Eloqua v našem imenu uporablja te podatke za oceno vaše uporabe spletne strani in za sestavljanje poročil o aktivnostih na spletni strani. Če želite v prihodnosti preprečiti uporabo piškotkov Eloqua ali oceno vedenja uporabnika na vaši napravi, to lahko storite prek naslednje povezave: Eloqua Opt-Out.

 

Dodatne informacije o varstvu podatkov v zvezi z uporabo sistema Eloqua najdete tukaj: Oracle Privacy Policy.

 

h) Integracija vtičnikov družbenih medijev

 

Trenutno uporabljamo naslednje vtičnike družbenih medijev: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

 

Ko obiščete stran, ki vsebuje tak vtičnik, se brskalnik poveže s strežniki ponudnikov družbenih medijev in posreduje informacije, s katerimi ste dostopali do ustrezne podstrani naše spletne strani. Poleg tega bodo posredovani podatki iz odstavka 6a te izjave, pri čemer se v primeru Facebooka po navedbah ustreznih ponudnikov v Sloveniji, beleži le anonimni IP naslov. To se zgodi ne glede na to, ali imate odprt račun na teh družbenih medijih in ali ste v ta račun tudi prijavljeni. Če ste prijavljeni v račun, bodo podatki dodeljeni neposredno vašemu računu. Če kliknete gumb, ponudnik te podatke shrani tudi v vaš uporabniški račun in vaše stike o tem javno obvesti. Če ne želite, da je vaš profil povezan s ponudnikom vtičnikov, se morate  odjaviti preden kliknete na gumb. 

 

Ponudnik vtičnikov te podatke hrani kot profile uporabe in jih uporablja za oglaševanje, tržne raziskave in/ali prilagojeno oblikovanje spletne strani. Takšno vrednotenje se izvaja zlasti (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni), da bi predstavili oglaševanje na podlagi potreb in druge uporabnike družbenega omrežja seznanili z vašimi aktivnostmi na naši spletni strani. Pravico imate ugovarjati oblikovanju takšnih uporabniških profilov; za uveljavitev te pravice se morate obrniti na ustreznega ponudnika vtičnikov.

 

Za več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov in njihove obdelave s strani ponudnikov vtičnikov, si preberite izjave o zasebnosti teh ponudnikov, ki jih najdete v nadaljevanju. Tam boste našli tudi dodatne informacije o vaših pravicah in možnostih nastavitev, da boste lahko bolje zaščitili vašo zasebnost.

 

Naslovi ustreznih ponudnikov in naslovi URL s pravilniki o zasebnosti:

 

 

i) integracija zamljevidov Google (Google Maps)
 

V naše spletne strani vključujemo zemljevide storitve "Google Maps", ki jo nudi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Obdelani podatki lahko vključujejo, vendar niso omejeni na, naslove IP in podatke o lokaciji uporabnikov, ki pa se ne zbirajo brez njihovega soglasja (navadno se izvajajo kot del nastavitev vaših mobilnih naprav). Razen če niste izrecno privolili v uporabo, je naša pravna podlaga za obdelavo podatkov zakoniti interes, da oblikujemo našo spletno stran na način, da ustreza vašim potrebam. Podatki se lahko obdelujejo tudi v ZDA. Pravilnik o zasebnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, Odjava: https://adssettings.google.com/authentication

 

7. Kako dolgo bodo moji podatki shranjeni? 

 

Če ni izrecno navedeno v tej izjavi o zasebnosti, se podatki o uporabi in registraciji, shranjeni pri nas, izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za predvideno uporabo in izbris ni v nasprotju z nobenimi zakonskimi obveznostmi hrambe.

 

Druge osebne podatke obdelujemo in hranimo, dokler so potrebni za izpolnitev naših pogodbenih in pravnih obveznosti. Potrebno je opozoriti, da je naš poslovni odnos stalna obveznost, ki naj bi trajala več let. Če podatki niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbenih ali pravnih obveznosti, se redno brišejo, razen če je potrebna začasna - nadaljnja obdelava za naslednje namene:

 

 • Tu je potrebno omeniti izpolnjevanje trgovinskih in z davkom povezanih obveznosti hrambe. Roki hrambe in dokumentacije so dve do deset let.
 • Ohranitev dokazov v okviru zakonsko predpisanih rokov o zastaranju. Ti predpisani roki o zastaranju so lahko do 30 let, običajni rok o zastaranju je 3 leta.

 

8. Kakšne so moje pravice v zvezi z varovanjem osebnih podatkov?
 

Vsak posameznik, s katerim poslujemo, ima

 • pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih shranjujejo o njem, v skladu s členom 15 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
 • pravico do popravka osebnih podatkov, ki jih shranjujejo o njem, v skladu s členom 16 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov, ki jih shranjujejo o njem, v skladu s členom 17 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
 • pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, ki jih shranjujejo o njem, v skladu s členom 18 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
 • pravico do ugovora o obdelavi osebnih podatkov, ki jih shranjujejo o njem, v skladu s členom 21 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,
 • pravico do prenosa osebnih podatkov, ki jih shranjujejo o njem, v skladu s členom 20 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

 

Poleg tega obstaja pravica do pritožbe na pristojni nadzorni organ za varovanje osebnih podatkov (člen 77 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov): Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: [email protected], Tel. št. 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si


Imate pravico, da kadar koli prekličete soglasje o obdelavi vaših osebnih podatkov. To velja tudi za preklic privolitev, ki so bili izdane pred uveljavitvijo Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, tj. pred 25. majem 2018. Upoštevajte, da preklic velja samo za obdelovanje vaših osebnih podatkov od dneva preklica naprej. Preklic ne vpliva na že izvedeno obdelovanje osebnih podatkov.

 

9. Ali sem dolžan posredovati podatke?

 
Kot del našega poslovnega odnosa morate posredovati osebne podatke, ki so potrebni za sklepanje poslovnega razmerja in izvajanje povezanih pogodbenih obveznosti, ali osebne podatke, ki jih moramo zbirati po zakonu. Brez teh informacij običajno ne bomo mogli skleniti ali izvršiti pogodbe z vami.
 
Zlasti v skladu s predpisi o preprečevanju pranja denarja smo vas pred sklenitvijo poslovnega razmerja z vami dolžni identificirati na podlagi vašega osebnega identifikacijskega dokumenta ter zapisati in shraniti vaše ime, kraj rojstva, datum rojstva, državljanstvo, naslov in identifikacijske podatki. Da bomo lahko izpolnili to zakonsko obveznost, nam morate posredovati potrebne podatke in dokumente v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in nas med potekom poslovnega razmerja takoj obvestiti o vseh spremembah. Če nam ne zagotovite potrebnih informacij in dokumentov, morda ne bomo sklenili ali nadaljevali želenega poslovnega odnosa z vami.

 

10. V kolikšni meri se izvršuje avtomatizirani postopek odločanja?

 
V skladu s členom 22 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov načeloma ne uporabljamo nobenih popolnoma avtomatiziranih postopkov odločanja, da bi upravičili ali ohranili poslovni odnos z vami. Če so v posameznih primerih uporabljeni ti postopki, vas o tem obvestimo posebej, če tako zahteva zakon.

 

11. Ali oblikujete profile?
 

 Vaše podatke včasih obdelujemo samodejno z namenom ocenjevanja določenih osebnih vidikov (profiliranje). Profiliranje na primer uporabljamo v naslednjih primerih:

 • Zaradi zakonskih in regulativnih zahtev smo zavezani k boju za preprečevanje pranja denarja, financiranju terorizma in kaznivim dejanjem, ki ogrožajo naše premoženje. Hkrati se izvaja tudi ocenjevanje in vrednotenje podatkov (med drugim pri plačilnih transakcijah). Ti ukrepi so vzpostavljeni tudi za vašo zaščito.
 • Da bi vam zagotovili ciljno usmerjene informacije in nasvete o izdelkih, uporabljamo orodja za ocenjevanje. Ta omogočajo komunikacijo in oglaševanje na podlagi potreb, vključno z raziskavami trga in mnenja.
 • Za oceno vaše kreditne sposobnosti uporabljamo točkovanje. Točkovanje izračuna verjetnost, s katero stranka lahko izpolni svoje plačilne obveznosti v skladu s pogodbo. Izračun lahko vključuje na primer dohodek, odhodke, obstoječe obveznosti, poklic, delodajalca, trajanje zaposlitve, pretekle poslovne izkušnje, preteklo odplačilo posojila in informacije bonitetnih agencij. Točkovanje temelji na matematično statistično priznanem in preverjenem postopku. Izračunani rezultati nam pomagajo sprejemati odločitve v okviru prodaje izdelkov in so del tekočih postopkov upravljanja s tveganji.
info

 Informacije o vaši pravici do ugovora po členu 21 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov

 

1. Pravica do ugovora v posameznih primerih

 
Pravico imate kadarkoli zavrniti privolitev v kakršno koli obdelavo vaših osebnih podatkov, izvedeno na podlagi člena 6(1)(e) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (obdelava podatkov v javnem interesu) in člena 6(1)(f) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (obdelava podatkov za uravnoteženje interesov) iz razlogov, povezanih z vašo osebno situacijo; to velja tudi za profiliranje na podlagi te določbe v smislu člena 4(4) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.
 
V tem primeru ne bomo več obdelovali vaših osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

2. Pravica do preklica soglasja o obdelavi vaših osebnih podatkov v namene neposrednega oglaševanja

 
V posameznih primerih lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi v namene neposrednega oglaševanja. Pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas za namene takšnega trženja, kar vključuje profiliranje, če je le-to povezano s takšnim neposrednim trženjem.
 
Če nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, se osebni podatki v te namene ne bodo več obdelovali.
 
Soglasje za obdelavo podatkov lahko prekličete z izjavo, ki jo pošljete na naslednji naslov:

GRENKELEASING d.o.o.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Verovškova ulica 64A
1000 Ljubljana
ali preko elektronske pošte: [email protected]